Evolució de l’entitat

Finals 2011
Inici d’entrega d’alimentació fresca a famílies.

2012
Increment del nombre de famílies i productes
entregats d’alimentació fresca.

2013
Increment del nombre de famílies.

Comencem:

  > Entrega productes d’higiene personal i de la llar.
  > Atenció específica a nadons (Bolquers, Llet maternitzada, etc.).
  > Atenció adaptada a la salut i religió dels usuaris.
  > Inici del projecte lots de nadal.
  > Inici del Banc d’Objectes.
  > Inici Programa Beques Menjador a l’escola pública del Barri.

2014
Comencem a entregar tots els productes de la cistella de la compra. A causa del tancament dels dos punts d’entrega d’alimentació seca al Barri.

Comencem:

  > Tancament del Rober del barri. / Obrim un rober infantil
  > Atenció integral als nostres usuaris (alimentació seca, fresca, higiene personal i de la
  llar).
  > Inici del projecte Reis Macos.
  > Inici grup de cosidores “Fet a mà”.
  > Inici projecte Postal Veïnal de nadal.

2015
Inici Parades Fresques al Mercat de Sant Antoni

Comencem:

  > S’inicia un sistema per tal les famílies puguin escollir els productes que necessiten
  (mecanisme Tonets)
  > Inici d’entrega de Lots d’emergència a veïns i veïnes derivats per Serveis Socials.
  > Increment de recursos Fets a Mà, s’inicia el projecte Mantels ES (Economia de Subsistència)
  > Inici del projecte d’integració “Coneixem-nos”.
  > Inici Reis Macos GRANS
  > Calendari solidari 2016.

2016
Canvi a un nou Local (C/ Rocafort 7), compartit amb la U.E.C. Barcelona

Comencem:

  > Engega el projecte “ Una Tarda Per a Tu”.
  > Comença un sistema d’entrega, de botiga de barri.
  > Comença el project d’història del barri, Píndoles de memòria.
  > El 2016 es van rebre 15.754 kg de productes en donacions i per al nostre veïnat.
  > Setmanalment el voluntariat ofereix més de 500 hores de treball a l’ONG.
  > Hi ha 32 voluntàries i voluntaris que treballen regularment, i en projectes estacionals
  arribem a ser més de 80 persones.

De Veí a Veí està inscrita pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. En els llibres de registre corresponents:

  > Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i establiments
  d’atenció primària, amb el número de registre S09241.
  > Secció d’Entitat privada d’iniciativa social, amb el número de registre E05173.